Po śmierci prof. Marii Szulc gabinet terapii w Warszawie prowadzi Wojciech Górecki. Jest jej jedynym dyplomowanym uczniem, spadkobiercą jej metody.

 Wieloletnia praktyka i pogłębianie wiedzy teoretycznej w celu osiągnięcia lepszych efektów terapii zainspirowały go do wypracowania na bazie biostymulacji i psychostymulacji metody jeszcze efektywniejszej, którą nazwał psychobiostymulacją.

 Psychobiostymulacja posiada te same mechanizmy działania, ale lepsze efekty leczenia, ponieważ w trakcie sesji pozwala "ominąć" wyuczone mechanizmy uniemożliwiające powrót do zdrowia. Jak pisze w swej witrynie internetowej: www.gabinet-hipnozy.pl

 "Psychobiostymulacja"- metoda terapeutyczna polegająca na dotarciu do umysłu podświadomego poprzez "ominięcie" wyuczonych ograniczeń uniemożliwiających powrót do zdrowia i dotarcie do tych mocy uzdrowicielskich, które istnieją w każdym z nas. Jest terapią umożliwiającą rozpoznanie przyczyn zaburzeń emocjonalnych (np. uzależnień, lęków, nerwic), przepracowanie ich i uaktywnienie procesu zdrowienia za pomocą ukrytych sił psychicznych dwutorowo:

 Po pierwsze, poprzez przekazanie właściwych słów językiem symboli i obrazów zostaje pobudzony system nerwowy na poziomie komórkowym, który aktywizuje nieświadomy potencjał umysłu, a po drugie, pozwala "ominąć" sztywne stereotypy myślenia i działania, które uniemożliwiają rozwiązanie danego problemu, czy też objawu.

 W trakcie sesji terapeutycznej tego typu wyuczone ograniczenia, czyli mechanizmy obronne przed zmianą zostają czasowo anulowane i dzięki temu rozwiązania problemów pojawiają się jakby same.

 Jest to stan relaksacyjny, w którym najłatwiej przebiega proces uczenia się oraz pojawia się gotowość do pozytywnych zmian na poziomie nerwowym, czy też organicznym (np. w przypadku zaburzeń psychosomatycznych). W trakcie sesji osoba poddawana terapii zachowuje pełną świadomość, co daje jej poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Jest to stan podobny do pojawiającego się spontaniczne stanu marzeń na jawie, zasłuchania się w utwór muzyczny, czy w odgłosy przyrody (np. śpiew ptaków albo szum morza), występujący po długotrwałym prowadzeniu samochodu lub w czasie podróży pociągiem z mijającymi obrazami przyrody itp. Będąca w tym stanie osoba ma możliwość skontaktowania się z własną uśpioną mądrością, która podpowie jej i ułatwi rozwiązanie problemu – nastąpi "wydobycie i spożytkowanie wiedzy".

 Treść przekazywanych informacji jest indywidualnie dobierana do problemu danej osoby. Umysł podświadomy nie rozumie słów naukowych, precyzyjnych i dlatego słowa wypowiadane w trakcie sesji muszą przemawiać do wyobraźni, przywoływać obrazy, budzić skojarzenia . Słowa wypowiadane są językiem symboli, metafor, specyficznym głosem o odpowiednim zabarwieniu i intonacji. Wszystkie te czynniki pozwalają osiągnąć przyjemny stan relaksu i otworzyć się na pozytywne sugestie dające efekty już po pierwszej sesji.

 W każdym człowieku można uaktywnić energię psychiczną, która pozwala czerpać radość z życia oraz kształtować swoją osobowość. Specyfika tej metody pozwala uaktywnić tę energię i wyeliminować dolegliwości spowodowane silnym stresem, zaburzającym prawidłowe funkcjonowanie różnych organów, np. serca, nerek, a także przywrócić prawidłowe działanie układu immunologicznego, przewartościować swoje życie, pozbyć się nałogów oraz na nowo odkryć siebie. Nikt dziś nie wątpi, że psychika ludzka to coś znacznie więcej aniżeli tylko to, co można ogarnąć świadomością.

 Podświadomość jest skarbnicą wiedzy i wewnętrznych uśpionych zasobów, które są dokładnie tym, czego człowiek potrzebuje do rozwiązania swoich problemów i realizacji celów.

 Psychobiostymulacja jest moją autorską metodą opartą na konkretnych potwierdzonych badaniach. Opracowałem ją w oparciu o psychostymulację i biostymulację - metody terapii prof. Marii Szulc stosowane przez nią w ponad 30-letniej praktyce. Przez okres trzech lat prowadziłem badania na temat skuteczności tej metody pod kierunkiem dr Marii Jankowskiej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Badałem osoby przed terapią i po jej zakończeniu. Potwierdziły one satysfakcjonujące rezultaty. Osoby, które ukończyły terapię, potrafiły skutecznie radzić sobie ze stresem, wzrosła ich kondycja psychiczna powodująca optymistyczne patrzenie w przyszłość, wzrósł również poziom zaufania do siebie. U osób uzależnionych ustąpiły myśli o alkoholu. Według badań statystycznych skuteczność tej metody terapeutycznej wynosi 87%. Idea psychobiostymulacji jako metody terapii jest godna rozpropagowania i szerszego stosowania w praktyce klinicznej."*

 Stosowana przez prof. Marię Szulc biostymulacja, a obecnie kontynuowana przez Wojciecha Góreckiego psychobiostymulacja wielokrotnie okazała się prawdziwą "ostatnią deską ratunku" dla tych, dla których tradycyjna medycyna była bezradna.  Wiele byłych ofiar nałogu alkoholowego, nerwic, przewlekłych schorzeń psychosomatycznych po leczeniu w gabinecie w Warszawie powróciło do normalnego życia, stając się niejednokrotnie wybitnymi jednostkami społeczeństwa.  Filozofia Hipokratesa: "Uszanuj uzdrawiającą moc natury" powraca do łask.

Więcej informacji na www.gabinet-hipnozy.pl