bio -

pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na związek z życiem, z procesami życiowymi tego, co wyraża człon drugi, np. biologia, biosynteza. (gr.)

stymulacja

1. działanie bodźców zewnętrznych w organizmach rośliny, zwierzęcia, człowieka wywołujące stan pobudzenia, pobudzenie: Stymulacja chorej ręki. Elektryczna stymulacja serca.

2. pobudzenie zwierzęcia, człowieka do zwiększonej aktywności; pobudka, podnieta: Stymulacja ucznia. (łac.)

stymulator

1. czynnik zewnętrzny (chemiczny, fizyczny) pobudzający procesy życiowe organizmu: Środki chemiczne użyte jako stymulatory wzrostu roślin.

2. bodziec zachęcający do zwiększenia aktywności; impuls, podnieta, zachęta: Stymulator postępu, rozwoju.

3. med. urządzenie wytwarzające bodźce pobudzające organizm żywy: Stymulator serca.

stymulować

1. oddziałując czymś na organizm (organ), zwiększać intensywność procesów w nim zachodzących; pobudzać: Stymulować rozwój komórki. Rozrusznik stymuluje pracę serca.

2. pobudzać kogoś do działania: Stymulować wzrost wymiany handlowej. (łac.)*

*Słownik współczesnego języka polskiego. Red. Zespół Wydawnictwa Wilga pod kier. Anny Sikorskiej- Michalak i Olgi Wojniłko. Warszawa: RD, 1998. ISBN 83-909366-3-1.

 Biostymulacja jest działaniem czynnika stymulującego na organizm żywy w celu wywołania jego pozytywnej reakcji (wzrost, regeneracja tkanek).

  W medycynie czynnikiem takim może być np. światło wiązki laserowej, światło Bioptron, bodźce elektryczne, pole magnetyczne lub lek. Stymulację słowną stosuje się w psychoterapii, stymulację bioenergią w bioenergoterapii. W lecznictwie coraz powszechniej stosuje się biostymulację niefarmakologiczną jako element terapii uzupełniającej lub nawet zastępczej: w kardiologii, reumatologii, dermatologii, ginekologii, urologii, laryngologii, stomatologii, anestezjologii, w rehabilitacji pourazowej, traumatologii, medycynie sportowej, w kosmetyce i chirurgii plastycznej, w akupunkturze. Także akupresura, masaż i balneologia wykorzystują techniki biostymulacyjne.

  Biostymulacja jest pomocna w regeneracji uszkodzonych tkanek (gojenie ran), w terapiach przeciwbólowych, w leczeniu chorób przewlekłych, w odnawianiu sił życiowych.

  Naturalnym biostymulatorem jest światło słoneczne.

  Biostymulacja znajduje również zastosowanie w rolnictwie w uprawie roślin i w hodowli zwierząt oraz w ekologii. W tej ostatniej wykorzystuje się ją przy odtwarzaniu lasów tropikalnych, stosując biostymulatory roślinne (fitostymulatory).